ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਬ


ਜ਼ਿਆਚੇਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਲੈਬ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜ਼ੀਆਚੇਮ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ.

Liquid Application Department

Plastic Department

ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਲੈਬ


Ig ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ